Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Akademia z okazji rocznicy Chrztu Polski


W dniu 19 kwietnia 2023 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji rocznicy Chrztu Polski. Prezentacja przygotowana przez jedną z uczennic z klasy VIII nawiązywała do czasów Mieszka I, który podjął decyzję o zawarciu małżeństwa z czeską księżniczką Dobrawą i przyjął chrzest w 966 roku. Miejscem tego kluczowego dla Polski wydarzenia była prawdopodobnie Lednica. Na Polach Lednickich corocznie od 1997 roku, początkiem czerwca odbywają się spotkania młodzieży. Punktem kulminacyjnym jest przejście przez Bramę-Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa przez młodych ludzi. Rokrocznie w Spotkaniach Młodych Lednica 2000 uczestniczy od kilkudziesięciu do ponad 150 tysięcy pielgrzymów z Polski i zagranicy. Organizatorem i twórcą spotkań był dominikanin, Śp. ojciec Jan Góra- bliski przyjaciel Świętego Jana Pawła II, który interesował się tym dziełem od początku. To Święty Jan Paweł II przeprowadził polską młodzież w trzecie tysiąclecie. Sam pomysł Bramy-Ryby jest również zasługą Ojca Świętego. Mówił on, że trzeba wybudować bramę większą niż wszystkie dotychczasowe, aby przejść w trzecie tysiąclecie z nową świadomością. W orędziu do młodych napisał wówczas: "Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest Chrystus. Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości. W nim jest nasze zbawienie. Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb!".

 

Akademia z okazji Chrztu Polski  Akademia z okazji Chrztu Polski


    Logo programu Już pływam   Logo Fundacji im. Adama Worwy   Logo programu Trzymaj formę.    Logo Programu dla szkół   Logo programu Jeżdżę z głową       Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego