Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Szkolny Punkt Informacji i Kariery - MKZM II

SPInKA - nowość w naszej szkole


W Szkole Podstawowej im. profesora Andrzeja Waksmundzkiego rozpoczyna działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKA” realizowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II", do którego przystąpiła Gmina Nowy Targ.


logo MKZM II


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Lider projektu to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Projekt ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego wyboru  zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami, dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego, także poszerzenie wiedzy rodziców w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Adresatami działań podejmowanych w ramach SPInKi są uczniowie gimnazjum, ich rodzice oraz nauczyciele. Wsparcie doradcze polega na realizacji warsztatów w klasach II-III wygasającego gimnazjum oraz stworzeniem Indywidualnego Planu Działań (IPD) z uczniami klas drugich i trzecich. Ponadto doradca będzie prowadził ogólnodostępne dyżury dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz organizował różne formy aktywności dla uczniów np. wizyty zawodoznawcze na Festiwalu Zawodów.Udział w projekcie jest bezpłatny. W naszej szkole zajęcia warsztatowe oraz indywidualne dla uczniów klas II – III gimnazjum w ramach projektu SPInKa prowadzić będzie pani Justyna Micherdzińska-Staniasz, a odbywać się będą według harmonogramu wywieszonego na drzwiasz SPInKi. Na konsultacje z doradcą zawodowym zapraszamy również rodziców uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się

z

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”


    Logo programu Już pływam   Logo Fundacji im. Adama Worwy   Logo programu Trzymaj formę.    Logo Programu dla szkół   Logo programu Jeżdżę z głową       Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego