Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

W górach bezpiecznie


W dniach 14 i 15  września  2016 r. uczniowie klas IV - VI  i I gimnazjum wzięli udział w szkoleniu  "W górach bezpiecznie" zorganizowanym przez Grupę Podhalańską GOPR-u. Celem zajęć było przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego wędrowania po górach oraz zapoznanie z pracą ratowników górskich. Pierwszym punktem programu,  po przyjeździe do Rabki-Zdroju, był udział w zajęciach praktycznych - przejażdżce quadem wraz z ratownikiem GOPR oraz zajęciach na ściance wspinaczkowej. Druga część szkolenia odbyła się w sali audiowizualnej w Stacji Centralnej GP GOPR- Centrum Koordynacji Ratownictwa Górskiego. W czasie prelekcji uczniowie poznali zasady bezpiecznego wędrowania po górach, zachowania w sytuacjach ekstremalnych (burza, załamanie pogody, wypadek), poznali także numer ratunkowy w górach 601 100 300. Całość zakończyła się pokazem slajdów ze szkoleń oraz akcji GP GOPR. W programie był też krótki wykład na temat przygotowania sprzętu, samochodów i quadów do akcji ratowniczych połączony z wejściem do garażu. Jak się okazuje do najciekawszego miejsca. W czasie spotkania uczniowie mieli okazję do zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami w górach.

Trzecią częścią  spotkania było wyjście w góry wraz z ratownikami – instruktorami ratownictwa górskiego. Grupa wyruszyła z Rabki (Stacji GOPR) i udała się na Maciejową (812 m.n.p.m.) do bacówki PTTK. Tam mieli czas, aby po marszu zregenerować siły oraz podziwiać panoramę Beskidów. Ze schroniska, z uśmiechami na ustach, udali się w drogę powrotną do Rabki. W czasie przejścia odbyły się zajęcia praktyczne z topografii gór i orientacji w terenie, nauki udzielania pierwszej pomocy, a także wzywania GOPR w czasie wypadku w górach. Uczestnicy mogli w praktyce wykorzystać umiejętności nabyte w czasie zajęć teoretycznych. Całość szkolenia zakończyła się  podsumowaniem, w czasie którego każdy uczestnik otrzymał  dyplom ukończenia szkolenia. Zajęcia były finansowane z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"

 • 20160915_092742
 • 20160914_095455
 • 20160914_113800
 • 20160915_130900
 • 20160914_095740
 • 20160914_130932
 • 20160915_111956
 • 20160914_094013
 • 20160914_093339
 • 20160914_121942
 • 20160915_134937
 • 20160915_132229
 • 20160914_093549
 • 20160915_131404

Co w ramach programu "Bezpieczna+" ?


 

bezpiecznaplakat

 

Program "Bezpieczna+"


Bezpiecznaplus„Bezpieczna+” to rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Celem Programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

• bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,

• kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,

• poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,

• tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+" przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Realizacja programu zakłada także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

 


    Logo programu Już pływam   Logo Fundacji im. Adama Worwy   Logo programu Trzymaj formę.    Logo Programu dla szkół   Logo programu Jeżdżę z głową       Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego