Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Podsumowanie projektu


Od września do grudnia 2016 r. w naszej szkole realizowaliśmy działania wspófinansowane ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z  budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+". Kwota wsparcia finansowego wynosiła 6744,80 zł., wkładu własnego: 1686,20 zł., całkowity koszt  programu wyniósł: 8431 zł.

Nasza szkoła znalazła się w gronie nielicznych szkół, które otrzymały finansowe wsparcie na realizację działań mających na celu kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Przystępując do programu, wybraliśmy obszar: bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni  oraz bezpieczeństwo, w tym rozpoznawanie zagrożeń i reagowanie w sytuacjach kryzysowych, zagrażających życiu. W tym obszarze znalazło się także kształtowanie otwartości poprzez włączanie do działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców uczniów, lokalnego środowiska szkoły oraz instytucji zajmujących się sprawami bezpieczeństwa. Nawiązaliśmy współpracę z: PGOPR – w  Rabce – Zdroju, TPN - w Zakopanem, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Nowy Targu, Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu, Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu (kierunek ratownictwo medyzne), Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Kadr w Katowicach.

W czasie realizacji zadań nauczyciele, uczniowie klas IV-VI i I-III gimnazjum oraz rodzice uczestniczyli w wielu ciekawych przedsięwzięciach.

 1. Udział w warsztatach „W górach bezpieczni”. Odbyły się  zajęcia teoretyczne w Stacji Centralnej GP GOPR - Centrum Koordynacji Ratownictwa Górskiego, praktyczne m.in. pokaz akcji ratowniczej z użyciem quada, wspinaczka na ściance. W czasie zajęć terenowych w postaci wyjścia na szczyt Maciejowej,  uczestnicy mogli  wykazać się  zdobytymi umiejętnościami. Warsztaty pozwoliły uczniom na zdobycie wiedzy na temat bezpiecznego wędrowania i prawidłowych zachowań w górach.

2. Udział w zajęciach teoretycznych przygotowanych przez przewodnika TPN p. Agnieszkę Szymaszek. W czasie spotkania poza kwestiami bezpieczeństwa omawiane były też ciekawostki związane z Tatrami, szlakiem i przyrodą. Przewodnik wyjaśniał  kolejne etapy przygotowania do wycieczki, prezentował wyposażenie do wspinaczki wysokogórskiej: kije, kask, raki, czekan. Po części teoretycznej nastąpiły zajęcia warsztatowe.

 3. Wycieczka edukacyjna do Doliny Kościeliskiej i Wąwozu Kraków była pewnego rodzaju egzaminem znajomości zasad zachowania się w górach, orientacji w terenie, umiejętności pracy z mapą. Na szlaku uczniowie poznawali oznaczenia szlaków, nazwy ścieżek, dolin, treść tabliczek informacyjnych dotyczących m. in. zagrożenia lawinowego.

4. „Radzenie sobie z trudnymi emocjami” – lekcje wychowawcze dla uczniów klas III – VI w ramach przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. W czasie zajęć uczniowie uzyskali odpowiedź na pytania: Jak radzić sobie ze złością? Jak rozwiązywać konflikty w klasie?

5. „Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich oraz bezpieczeństwo w sieci”. Zajęcia przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Policji w Nowym Targu mł. asp. Dorotę Garbacz i asp. szt. Mariusza Ciesielskiego dotyczyły przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych,  zagadnień cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne:  rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu.

6. Szkolenie rady pedagogicznej, uczniów i rodziców: „Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – odpowiedzialność prawna nauczycieli, rodziców i dzieci”. Zajęcia prowadził dr Jerzy Grad z Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Kadr w  Katowicach.

7. Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - zajęcia prowadziło 16 studentów III roku kierunku Ratownictwo Medyczne Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu pod czujnym okiem p. mgr Ewy Koziarz. Po krótkiej prezentacji, uczniowie zostali przydzieleni do siedmiu stanowisk, przy których przyszli ratownicy medyczni prezentowali prawidłowy sposób prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrywania ran i unieruchamiania złamań. Warsztaty miały na celu poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności uczniów potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, a także uświadomienie, jak ważna dla ratowania zdrowia lub życia drugiego człowieka jest szybka i prawidłowa interwencja

8. Zajęcia „Lawinowe ABC” z przewodnikiem tatrzańskim na trasie Kuźnice – Kalatówki i trening w centrum lawinowych. Po drodze uczniowie uczyli się interpretować tablice informujące o zagrożeniu lawinowym; przewodnik przekazał podstawową wiedzę na temat zagrożeń zimowych w Tatrach. Na Kalatówkach uczniom prezentowany był zestaw lawinowy a następnie uczniowie  uczyli się nim  posługiwać.

9. Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem zakupionych broszur: Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie. GRY KOMPUTEROWE. Projekty edukacyjne: ciemna i jasna strona internetu.

10. Zajęcia z pedagogiem szkolnym – Sieciaki.pl. Udział w tym projekcie ma na celu przede wszystkim: edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, edukację w zakresie posługiwania się Internetem, promocję bezpiecznych zastosowań w sieci oraz promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych.

11. Udział najmłodszych uczniów  naszej szkoły w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w czasie lekcji zostały przeprowadzanie zajęcia związane z bezpieczeństwem - jak unikać zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole i w domu. Po zakończeniu programu uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. Podsumowaniem programu było spotkanie ze st. ogn. Stanisławem Wachem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

12. Konkursy plastyczne pt.: „Bezpieczne zachowanie w górach” oraz „Bądź bezpieczny w sieci” dla klas IV-VI. Uczniowie gimnazjum przygotowywali prezentację multimedialną  pt.: „Cyberprzemocy stanowczo mówimy: Nie!”. Konkursy były sprawdzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie trwania programu „Bezpieczna+”.

Osiągnięto następujące rezultaty (dane uzyskane na podstawie przeprowadzonych testów):

- 73% badanych  uczniów klas IV-VI i I-III gimnazjum opanowało wiadomości dotyczące omawianych zagadnień udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- 73% badanych uczniów opanowało zagadnienia związane z bezpieczeństwem w górach,

- 87% badanych uczniów, 93% nauczycieli i 88% rodziców  wykazało się wiedzą zdobytą podczas  szkolenia: „Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – odpowiedzialność prawna nauczycieli, rodziców i dzieci”.

-  nauczyciele podnieśli poziom swojej wiedzy na temat zapobiegania cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi  zachowaniami uczniów, prócz tego uzyskali materiały edukacyjne do wykorzystywania w dalszej pracy z uczniami.

Ponadto szkoła nawiązała współpracę z instytucjami, które wyraziły chęć dalszej współpracy: TPN – przewodnik Agnieszka Szymaszko, PPP w Nowym Targu – psycholog Katarzyna Burdzy, PPWSZ w Nowym Targu, GP GOPR – ratownik Jerzy Kapłon,  asp. szt. Mariusz Ciesielski – funkcjonariusz Komendy Powiatowej  Policji w Nowym Targu.

Uwagi.

Działania zaplanowane i przeprowadzone w czasie realizacji programu „Bezpieczna+” będą kontynuowane. Wszelkie artykuły związane z realizacją były dokumentowane,  umieszczane na tablicy szkolnej i na stronach:

Wyłoniono zwycięzców szkolnych konkursów


Konkursy zorganizowane w ramach realizacji projektu rządowego „BEZPIECZNA+”, skierowane były  do uczniów  klas IV–VI i I-III gimnazjum.  Uczniowie klas IV–VI mieli przygotować prace  plastyczne pt.: „Bezpieczne zachowanie w górach” oraz „Bądź bezpieczny w sieci”. Natomiast uczniowie gimnazjum prezentację multimedialną  pt.: „Cyberprzemocy stanowczo mówimy: Nie!”.

Do konkursu zgłoszono 22 prace, co świadczy o dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu uczniów oraz o ich chęci wykazania się zdobytą wiedzą. Członkowie komisji, oceniając prace, brali pod uwagę oryginalność pomysłu oraz trafność przesłania.

Wyniki:

Konkurs: „Bezpieczne zachowanie w górach”:

I miejsce: Wiktor Rejczak

II miejsce: Julia Kołat, Zuzanna Kuczyńska

III miejsce: Magdalena Ostwald

Konkurs plastyczny: „Bądź bezpieczny w sieci”

I miejsce: Julia Majerczak

II miejsce: Magdalena Kołat, Paulina Kołat

III miejsce: Maria Żegleń

Prezentacja multimedialna: „Cyberprzemocy stanowczo mówimy: Nie!”.

I miejsce: Paweł Karpierz, Artur Skałuba

II miejsce: Gabriela Luberda, Gabriela Tylecka

III miejsce: Julia Żegleń, Klaudia Ciężobka

Nagrody finansowane były z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+

 • DSCN4010
 • DSCN4018
 • DSCN4013
 • DSCN4008

Ostrowscy gimnazjaliści na wycieczce edukacyjnej „Lawinowe ABC”


W piątek, 16 grudnia uczniowie II klasy gimnazjum pod opieką nauczycielek: Urszuli Dębskiej – Ciężobki i Teresy Gromady wzięli udział w wycieczce edukacyjnej „Lawinowe ABC”. Po przyjeździe wynajętym busem do Zakopanego i spotkaniu w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego z panią Małgorzatą Kot, przewodnikiem tatrzańskim i pracownikiem TPN – u gimnazjaliści zostali zapoznani ze sprzętem wykorzystywanym do zapewnienia zimą bezpieczeństwa w górach i stosowanym podczas akcji ratowania ludzi zasypanych przez lawiny. Następnie uczniowie zostali podzieleni przez panią przewodnik na grupy

o ciekawych nazwach, jak np. „Śnieżynki” – grupa odpowiedzialna za sprzęt do badania śniegu i przeprowadzenie tychże badań w terenie, czy grupa „Łopatologii” – czyli trójka dzielnych ostrowskich gimnazjalistów wyposażona w łopatki służące do odkopywania ofiar lawin. Pozostałe dwie grupy, mimo, że nie otrzymały wdzięcznie brzmiących nazw zadania miały nie mniej ważne, a mianowicie obsługę detektorów lawinowych ułatwiających ratownikom odszukanie zasypanych przez lawinę osób oraz naukę umiejętności posługiwania się sondą do badania lawiniska w celu zlokalizowania miejsca, w którym należy rozpocząć odkopywanie ofiar lawiny. Po zabraniu sprzętu ratowniczego uczestnicy wycieczki przejechali busem do Kuźnic, skąd już piechotą poszli szlakiem na Kalatówki. Po drodze pani przewodnik uczyła wszystkich, jak prawidłowo interpretować tablice informacyjne TPN – u ustawione wzdłuż szlaków górskich, w tym tablice informujące o zagrożeniu lawinowym. „Śnieżynki” przeprowadziły badanie śniegu obserwując przez lupę wygląd płatków śnieżnych i po obliczeniu ich wielkości  i zestawieniu swoich danych z danymi naukowymi stwierdziły, że ryzyko lawinowe tego dnia jest bardzo niskie. Uspokojeni wycieczkowicze pomaszerowali dalej, tym bardziej, że lekki, ale jednak szczypiący w nosy mróz nie skłaniał do dłuższych postojów na trasie. Za to przepiękne widoki z odsłaniającym się szczytem Kasprowego Wierchu i lśniącymi w słońcu metalowymi linami, po których co chwilę sunęły wagoniki kolejki, z wysokimi świerkami ozdobionymi, jak na zamówienie błyszczącymi, śnieżnymi girlandami wynagradzały dyskomfort zmarzniętych uszu, nosów, dłoni i stóp. Po dotarciu na Kalatówki wszyscy z zadowoleniem stwierdzili, że na szczęście schronisko jest otwarte i w jego gościnnym wnętrzu można było usiąść, napić się ciepłej herbaty, zjeść swoje wycieczkowe zapasy i posłuchać naszej pani przewodnik ciekawie opowiadającej o historii ratownictwa górskiego w Tatrach, o ratownikach z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy z narażeniem zdrowia i życia ratowali i ratują turystów, nie zawsze odpowiedzialnie zachowujących się w górach. Po odpoczynku w schronisku uczestnicy wycieczki udali się na treningowe lawinisko, gdzie przećwiczyli umiejętności posługiwania się sondami i detektorami lawinowymi. Pokaz swojej siły, szybkości i wytrzymałości dali gimnazjaliści z grupy „Łopatologii” podczas ćwiczenia w kopaniu szerokiego dołu w kształcie litery V w celu odkopania człowieka zasypanego przez lawinę.
Po zakończeniu ćwiczeń na lawinisku pani przewodnik poprowadziła uczestników wycieczki z powrotem w stronę Kuźnic. Po drodze wstąpiliśmy jeszcze na chwilę do Pustelni Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, założyciela Zgromadzenia Braci Albertynów i opiekuna ludzi ubogich. Obejrzeliśmy jego skromną celę, w której spędzał czas podczas swoich pobytów w Zakopanem i skąd już ciężko chory wyjechał 20 grudnia 1916 do Krakowa, gdzie zmarł 25 grudnia 1916. Nadchodzący rok 2017 będzie obchodzony jako Rok Świętego Brata Alberta.

Po przyjściu do Kuźnic wycieczkowicze wsiedli do czekającego busa i po pożegnaniu z panią przewodnik Małgorzatą Kot pod siedziba TPN – u  udali się do Ostrowska.
Miejmy nadzieję, że wszyscy zapamiętają, że na wycieczkę górską należy zabrać ze sobą nie tylko dobre buty, odpowiedni strój, dobrze wyposażony w prowiant plecak, dobry humor, ale przede wszystkim rozwagę, rozsądek i poczucie odpowiedzialności. Warto też zapamiętać numery alarmowe Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: (+48) 601 100 300, (+48) 18 206 34 44, 985.

Przejazd były finansowany z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+

 

 • P1270456
 • P1270469
 • P1270502
 • P1270529
 • P1270538
 • P1270452
 • P1270523
 • P1270463
 • P1270453
 • P1270445
 • P1270513
 • P1270511
 • P1270497
 • P1270531
 • P1270466
 • P1270458

Studenci kierunku ratownictwo medyczne na zajęciach w ZSPiG w Ostrowsku


14 grudnia  w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas IV-VI i I-III gimnazjum. Dwugodzinne zajęcia prowadziło 16 studentów III roku kierunku ratownictwo medyczne Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu pod czujnym okiem mgr Ewy Koziarz. Studenci z ogromną pasją i zaangażowaniem dzieli się z naszymi uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej prezentacji, następnie uczniowie zostali przydzieleni do siedmiu stanowisk, przy których przyszli ratownicy medyczni prezentowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrywanie ran i złamań. Każdy uczeń na kolejnych stanowiskach miał możliwość  wykonania ćwiczeń z użyciem fantoma, wykonania prostych opatrunków w sytuacjach koniecznych, przeprowadzenia  resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Warsztaty miały na celu poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności uczniów potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, a także uświadomienie, jak ważna jest szybka i prawidłowa interwencja dla ratowania zdrowia lub życia drugiego człowieka. Zajęcia przeprowadzone były bardzo profesjonalnie w sposób przystępny dla młodego słuchacza.

 

Zajęcia były realizowane w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+".

 • 20161214_133759
 • 20161214_134241
 • 20161214_135037
 • 20161214_140117
 • 20161214_134207
 • 20161214_134043
 • 20161214_135703
 • 20161214_134659
 • 20161214_134308
 • 20161214_134236
 • 20161214_143729
 • 20161214_142441
 • 20161214_134248
 • 20161214_133657
 • 20161214_140004
 • 20161214_135424

 

Wycieczka do Straży Pożarnej


6 grudnia uczniowie klasy I z wychowawczynią mieli przyjemność zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków. W tym celu została zorganizowana wycieczka do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. W jej trakcie przypomnieliśmy sobie zasady bezpieczeństwa oraz ważne numery alarmowe. Dzięki życzliwości panów Strażaków, a w szczególności p. Stanisława Wacha, mieszkańca Ostrowska, który od wielu lat pracuje w tejże straży, dzieci mogły oglądać samochody i sprzęt pożarniczy oraz motorówkę. Wysłuchały również opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość próby kierowania strażackim quadem, wejście do wozu strażackiego oraz ćwiczenia w na siłowni. Spotkanie uświadomiło dzieciom jak trudna i odpowiedzialna, a zarazem ciekawa jest praca strażaka.

 

 

 • DSCN3851
 • DSCN3865
 • DSCN3870
 • DSCN3829
 • DSCN3868
 • DSCN3845
 • DSCN3843
 • DSCN3881

„Bezpiecznie w górach” – zajęcia praktyczne


Dzień 24 listopada dla uczniów klas IV, VI był pewnego rodzaju egzaminem znajomości zasad zachowania się w górach, orientacji w terenie, umiejętności pracy z mapą. Tego dnia grupa młodych turystów wraz z trzema opiekunami pod czujnym okiem przewodnika p. Agnieszki Szymaszek udali się do jednej z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych dolin tatrzańskich. W XIX wieku Dolina Kościeliska była poważnym ośrodkiem hutniczym - w okolicznych górach wydobywano najpierw rudy metali kolorowych, głównie srebra, potem żelaza. Wycieczka edukacyjna rozpoczęła się od wędrówki wzdłuż potoku Kirowa Woda, który jest jednym ze źródłowych potoków Czarnego Dunajca. W trakcie zajęć uczniowie poznali nazwy wąskich  bram z twardych skał dolomitowych – Brama Kantaka, Brama Józefa Ignacego Kraszewskiego. Na szlaku uczniowie poznawali oznaczenia szlaków, nazwy ścieżek, dolin, treść tabliczek informujących o zagrożeniach lawinami. Na skraju Polany Stare Kościeliska poznali historię kapliczki, przez turystów nazywaną Zbójnicką, ale tak naprawdę wybudowaną przez górników. Ciekawostką okazało się Lodowe Źródło, stanowiące jedną z osobliwości przyrodniczych Doliny Kościeliskiej: woda w nim ma ledwie 4 stopnie, a wypływa trzema strumieniami w różne strony. Następnie młodzi wędrowcy dotarli do rozległej i pięknej widokowo Polany Pisanej. Tu przewodnik zaplanował zadania z mapą. Wszystkie grupy bez najmniejszego problemu poradzili sobie z nimi. Po krótkim odpoczynku wszyscy udali się w kierunku żółtego szlaku do Wąwozu Kraków. Pięknie ukształtowany wąwóz przypominał wąskie uliczki krakowskiej starówki, stąd też okolicznym turniom nadawali nazwy, wiążące się z tym miastem i jego legendami: Ratusz, Saturn, a niewielka jaskinia nosi nazwę Smocza Jama. Jednak dla szóstoklasistów był to wąwóz, który musieli pokonać bohaterowie „Hobbita”. Po udanej sesji zdjęciowej na tle wąwozu uczestnicy wycieczki udali się w drogę powrotną.

Zajęcia i przejazd były finansowane z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"

 • 20161124_101805
 • 20161124_114424
 • 20161124_114925
 • 20161124_094814
 • 20161124_093302
 • 20161124_094537
 • 20161124_121554
 • 20161124_095735
 • 20161124_121445
 • 20161124_115250
 • 20161124_101330
 • 20161124_122451
 • 20161124_122539
 • 20161124_094932
 • 20161124_121559
 • 20161124_121711

„Bezpiecznie w górach” – zajęcia warsztatowe


18 listopada uczniowie klasy VI uczestniczyli  w zajęciach teoretycznych przygotowanych przez przewodnika TOPR p. Agnieszkę Szymaszek. W czasie spotkania poza kwestiami bezpieczeństwa omawiane były też ciekawostki związane z Tatrami, szlakiem i przyrodą. Przewodnik wyjaśniał  kolejne etapy przygotowania do wycieczki, prezentował wysokogórskie wyposażenie: kijki, kask, raki, czekan. Po części teoretycznej nastąpiły zajęcia warsztatowe. Uczniowie w grupach wykonywali kolejno przygotowane zadania. Pierwszym z nich było przygotowanie się do wycieczki w Tatry (do Doliny Kościeliskiej – na Polanę Pisaną i do Wąwozu Kraków).  Zadanie uczniów związane było z zebraniem informacji na temat terenu, dystansu, przewyższenia, charakteru trasy, prognozy pogody. Grupa miała do dyspozycji: mapę, przewodniki, dostęp do Internet. Druga grupa musiała przygotować plecak na wycieczkę: artykuły spożywcze i odpowiednie ubranie. Kolejna grupa zajęła się apteczką. Szczególne zainteresowanie wzbudziła termoizolacyjna folia ratunkowa. Każda z grup znakomicie wywiązała się ze swoich zadań. Teoria została opanowana. Czas na wykorzystanie wiedzy w praktyce… czyli wyjście w Tatry.

Zajęcia były finansowane z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"

 • 20161118_125821
 • 20161118_130128
 • 20161118_135740
 • 20161118_134008
 • 20161118_134619
 • 20161118_133953
 • 20161118_130223
 • 20161118_125632
 • 20161118_135954
 • 20161118_130658
 • 20161118_130345
 • 20161118_140012

Policja na spotkaniu z uczniami


„Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich oraz bezpieczeństwo w sieci” było tematem spotkania, które odbyło 28 września 2016 r. w naszej szkole. Jego celem było poszerzenie kompetencji uczniów gimnazjum w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, skorzystaliśmy z pomocy funkcjonariuszy Komendy Policji w Nowym Targu mł. asp. Doroty Garbacz i asp. szt. Mariusza Ciesielskiego. Tegoroczne spotkanie z policjantami było związane z realizacją programu „Bezpieczna+” i dotyczyło nie tylko zagadnień cyberprzemocy, ale również odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie otrzymali ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci. Uczniowie dowiedzieli się, że np. umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną. Świadomość odpowiedzialności za takie postępowanie może ustrzec wielu młodych ludzi przed przykrymi konsekwencjami.

 • DSCN3456
 • DSCN3457
 • DSCN3458

 


    Logo programu Już pływam   Logo Fundacji im. Adama Worwy   Logo programu Trzymaj formę.    Logo Programu dla szkół   Logo programu Jeżdżę z głową       Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego