godlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

e-Dziennik

libruslogo

aktywna

narodowy czytelnictwa


spinka1

prof. Andrzej Waksmundzki

Waksmundzki

Certyfikaty szkoły

Budowa naszej szkoły

Grono pedagogiczne


Dyrektor: mgr Dorota Ostwald

 edukacja przedszkolna: mgr Jolanta Wojtylak

 edukacja wczesnoszkolna: mgr Danuta Mastalska,  mgr Ewa Michalik, mgr Jolanta Radzik

 język polski, biblioteka, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne: mgr Urszula Dębska-Ciężobka

język polski: mgr Ewa Pietrzak

matematyka: mgr Dorota Ostwald,  mgr Justyna Micherdzińska-Stanisz

 religia: mgr Maria Gaweł,  ks. mgr Jan Jakubiec

zajęcia komputerowe, informatyka: mgr Danuta Mastalska

wychowanie fizyczne: Mateusz Gąsior

 zajęcia rewalidacyjne: mgr Danuta Mastalska,  

 zajęcia logopedyczne: mgr Jolanta Radzik

 pedagog szkolny: mgr Teresa Gromada

 infrormatyka: mgr Justyna Micherdzińska-Stanisz

fizyka: mgr Dorota Ostwald, mgr Monika Miśkiewicz

 biologia, chemia: mgr Joanna Konopka

 język angielski: mgr Kinga Myśliwiec, mgr Zbigniew Brynkus, mgr Teresa Gromada

 język niemiecki: mgr Małgorzata Abramek

przyroda, geografia, historia: mgr Maria Maciasz

 historia, wiedza o społeczeństwie: mgr Beata Skirlińska

technika, zajęcia techniczne: mgr Beata Florczyk

 plastyka: mgr Ewa Michalik

 muzyka, zajęcia artystyczne: mgr Sylwia Basta

 wychowanie do życia w rodzinie: mgr Edyta Haręza 

 wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Adam Witek     grosz  worwa  trzymaj  akbezpuch  Bezpiecznaplus  mleko  owoce