Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Dokumenty


Statut Szkoły Podstawowej w Ostrowsku

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej

w Ostrowsku

Szkolny zestaw podręczników

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony http://www.spostrowsko.pl

 Wymagania edukacyjne:

klasa 1

edukacja wczesnoszkolna   + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

język angielski                  + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

religia                              + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

wychowanie fizyczne

klasa 2

edukacja wczesnoszkolna     + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

język angielski                    + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

religia                                + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

wychowanie fizyczne

klasa 3

edukacja wczesnoszkolna        + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

język angielski                       + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

religia                                   + sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

wychowanie fizyczne

klasa 4

język polski     +sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

język angielski + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

matematyka    + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

historia           + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

przyroda         + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

muzyka           + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

plastyka          + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

religia             + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

technika          + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

informatyka     + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

wychowanie fizyczne

klasa 5

język polski        +sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

język angielski   + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

matematyka      + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

historia              + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

geografia           + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

biologia             + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

muzyka             + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

plastyka            + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

religia               + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

technika            + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

informatyka      + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

wychowanie fizyczne

klasa 6

język polski     +sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

język angielski + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

matematyka    + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

historia           + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

biologia           + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

muzyka           + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów  

technika          + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

plastyka          + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

religia             + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

geografia        + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

informatyka    + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

wychowanie fizyczne

klasa 7

język polski       + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

język angielski   + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

język niemiecki  + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

matematyka      + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

fizyka                + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

chemia              + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

historia             + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

geografia          + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

informatyka      + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

biologia            + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

plastyka           + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

muzyka            + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

religia              + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

wychowanie fizyczne

klasa 8

język polski        +sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

język angielski   + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

język niemiecki + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

matematyka      +sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

fizyka              + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

chemia             + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

historia             + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

geografia          + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

biologia            + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

religia              + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

edukacja dla bezpieczeństwa i sposoby sprawdzania osiągnieć uczniów

WOS                   + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

informatyka         + sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

wychowanie fizyczne

 


    Logo programu Już pływam   Logo Fundacji im. Adama Worwy   Logo programu Trzymaj formę.    Logo Programu dla szkół   Logo programu Jeżdżę z głową       Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego