Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Rada rodziców


SKŁAD RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego W OSTROWSKU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 

 

 

  1. Wojciech Chryc z rady oddziału kl. V                    - przewodniczący
  2. Weronika Antolec z rady oddziału kl. 0                 - z-ca przewodniczącego
  3. Małgorzata Wielkiewicz z rady oddziału kl. II      - skarbnik
  4. Justyna Domalik z rady oddziału kl. VI                - sekretarz
  5. Wioletta Chryc z rady oddziału kl. I                           - członek komisji rewizyjnej
  6. Anna Rzońca z rady oddziału kl. III                            - członek komisji rewizyjnej
  7. Anna Cerwas z rady oddziału kl. IV                            - członek komisji rewizyjnej
  8. Zofia Kołodziejczyk z rady oddziału kl. VII                  - członek komisji rewizyjnej
  9. Barbara Zagata rady oddziału kl. VIII                        - członek komisji rewizyjnej

 

 

Rada Rodziców została wybrana z rad oddziałowych na zebraniach rodziców poszczególnych oddziałów.

     SKŁADY RAD ODDZIAŁOWYCH:

     W KL. 0 : Weronika Antolec, Marzena Amboroż, Dorota Jurkowska

     W KL. I   : Wioletta Chryc, Kos Marta, Paulina Hełdak

     W KL.II   : Ewelina Waksmundzka, Agnieszka Szuma-Wida, Małgorzata Wielkiewicz

     W KL.III : Anna Rzońca, Bogusława Pawlica, Barbara Luberda

     W KL.IV : Grażyna Kamoń, Anna Cerwas, Monika Miśkiewicz

     W KL.V :  Anna Zagata, Halina Byrdak, Wojciech Chryc

     W KL.VI : Katarzyna Chyc, Justyna Domalik, Katarzyna Domalik

     W KL.VII: Aneta Wil, Urszula Dębska-Ciężobka, Zofia Kołodziejczyk

     W KL.VIII: Aneta Twaróg, Iwona Wojtylak, Barbara Zagata


    Logo programu Już pływam   Logo Fundacji im. Adama Worwy   Logo programu Trzymaj formę.    Logo Programu dla szkół   Logo programu Jeżdżę z głową       Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego