godlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

e-Dziennik

libruslogo

Microsoft Teams

teamslogo

deklaracja

Biblioteka zdalna

zdalnabilio

Galeria

aktywna

codew


spinka1

LIFE - IP MAŁOPOLSKA


1

prof. Andrzej Waksmundzki

Waksmundzki

Certyfikaty szkoły

Budowa naszej szkoły

Sprawozdanie działalności finansowej Rady Rodziców


Sprawozdanie działalności finansowej Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ostrowsku

za rok szkolny 2018-2019

 

Rada Rodziców informuje, że rok szkolny 2018-2019 rozpoczęliśmy z kwotą 4882,5zł.

Kwota zebrana z wpłat na komitet rodzicielski wyniosła: 2720zł.

Składka była w wysokości 30zł pierwsze dziecko i 20zł drugie, kolejne dziecko było zwolnione z opłaty.

 

Dzieci w roku szkolnym 2018/2019 otrzymały dofinansowanie z komitetu rodzicielskiego do wycieczki szkolnej na kwotę łączną 2555zł

Kl. 0                             9 x 20zł =                   180zł

Kl. I                             14 x 25zł =                  350zł

KL.II                            12 x 25zł =                  300zł

KL.III                            5 x 25zł =                  125zł

KL.IV + KL.V               26 x 25zł =                   650zł

KLVI + KL.VII               20 x25zł =                   500zł

KL.VIII + KL.IIIG         18 x 25zł =                   450zł

                                              2555zł

 

Wydatki jakie były poczynione od października do końca roku szkolnego to m.in.:

  • Zakupy na poczet zabawy andrzejkowej dla dzieci w szkole (DJ ,słodycze, itp.)
  • Zakupy na poczet zabawy karnawałowej dla dzieci w szkole (DJ, słodycze, itp.)
  • Wydatki na nagrody dla dzieci, które brały udział w konkursach
  • Wydatki związane z zakupem nagród na zakończenie roku szkolnego

Łączna kwota przychodów wyniosła: 2743zł (+ kwota z poprzedniego roku szkolnego 4822,5zł = 7565,5zł)

Łączna kwota rozchodów wyniosła 6107,4zł

Na dzień dzisiejszy kwota jaką dysponujmy na nowy rok szkolny 2018-2019 to: 1458,1zł.

Cała dokumentacja do wglądu znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim RODZICOM, którzy składkami jak również wszelką inną pomocą wsparli Fundusz RR.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców


Rada Rodziców informuje, że rok szkolny 2017-2018 rozpoczęliśmy z kwotą 1725zł.

 

Kwota zebrana z wpłat na komitet rodzicielski wyniosła: 3060zł.

Składka była w wysokości 30zł pierwsze dziecko i 20zł drugie, kolejne dziecko było zwolnione z opłaty.

Całkowity dochód ze zorganizowanej zabawy andrzejkowej wyniósł: 4330,8zł

Dochód otrzymany od Pana sołtysa z festynu rodzinnego to kwota 1480,30zł.

Dzieci w roku szkolnym 2017/2018 otrzymały dofinansowanie z komitetu rodzicielskiego do wycieczki szkolnej:

Klasa „0” – wyjazd do Małpiego Gaju – 500zł

Klasa I-III wycieczka do Wieliczki i Krakowa – 1230zł

Klasy IV – VIII wycieczka do Lublina – 1500zł

Wydatki jakie były poczynione od października do końca roku szkolnego to m.in.:

  • Zakupy na zorganizowanie zabawy andrzejkowej w remizie OSP
  • Zakupy na poczet zabawy andrzejkowej dla dzieci w szkole (DJ ,słodycze, itp.)
  • Zakupy na poczet zabawy karnawałowej dla dzieci w szkole (DJ, słodycze, itp.)
  • Wydatki na nagrody dla dzieci, które brały udział w konkursach (konkurs na kartkę świąteczną, konkurs wielkanocny, konkurs czytelniczy, itp.)
  • Wydatki związane z zakupem nagród na zakończenie roku szkolnego

Łączna kwota przychodów wyniosła: 8900,10zł (+ kwota z poprzedniego roku szkolnego 1725zł = 10625,1zł)

Łączna kwota rozchodów wyniosła 5802,6zł

Na dzień dzisiejszy kwota jaką dysponujmy na nowy rok szkolny 2018-2019 to: 4822,5zł.

Cała dokumentacja do wglądu znajduje się w sekretariacie szkoły.

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim RODZICOM, którzy składkami jak również wszelką inną pomocą wsparli Fundusz RR.

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2017/2018


 

Wykaz podręczników w Szkole Podstawowej w Ostrowsku

im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego

 na rok szkolny 2017/2018

 

 

Klasa I

 

Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
1. Edukacja wczesnoszkolna Elementarz odkrywców-zestaw podręczników Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, J. Wieniecka-Nowak Nowa Era
2. Język angielski

Podręcznik: „New English Adventure1”,

Zeszyt ćwiczeń: „New English Adventure 1”

T. Lochowski,

C. Bruni

j.w.

Pearson

3.

Religia

Bez dotacji

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”-ćwiczenia Ks. T. Panuś, ks. A Kielian Wydawnictwo Św. Stanisława BM Kraków

 

 

Klasa II

 

1. Nauczanie zintegrowane „Nasza szkoła” Maria Lorek, Monika Zaborska MEN
2. Matematyka

Podręcznik: „Nasza szkoła. Matematyka”,

Ćwiczenia „Nasze ćwiczenia. Matematyka”

Agata Ludwa

MEN

Nowa Era

3. Język angielski

Podręcznik „New English Adventure 2”,

Zeszyt ćwiczeń „New English Adventure 2”

Viv Lambert, Anne Worrall

j.w.

Pearson
4.

Religia

Bez dotacji

„Kochamy Pana Jezusa”- ćwiczenia Ks. T. Panuś, ks. A Kielian Wydawnictwo Św. Stanisława BM Kraków

 

Klasa III

 

1. Nauczanie zintegrowane „Nasza szkoła”-podręczniki i ćwiczenia-pakiet A. Ludwa MEN
2. Język angielski Podręcznik „New English Adventure 3” T. Lochowski, a. Worral Pearson
3.

Religia

Bez dotacji

„Przyjmujemy Pana Jezusa”- podręcznik i ćwiczenia Ks. T. Panuś, ks. A Kielian Wydawnictwo Św. Stanisława BM Kraków

 

 

Klasa IV

 

 

1. Język polski

Podręcznik „Język polski 4.Kształcenie językowe,”

„Język polski 4. Kształcenie kulturowo-literackie”.

Małgorzata Białek

Małgorzata Składanek

Operon
2. Język angielski

Podręcznik „English Class a1””

Materiał ćwiczeniowy „English Class A1”

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

Liz Kilby

Pearson

Pearson

3. Matematyka Podręcznik „Matematyka 4.Nowa szkoła podstawowa”

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

GWO
4. Historia

Podręcznik „ Wczoraj i dziś”,

Wiesława Surdyk-Fertsh, Bogumiła Olszewska, G. Wojciechowski Nowa Era
5. Zajęcia techniczne Podręcznik „Jak to działa?” Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era
6. Muzyka „ Muzyka” –zeszyt ćwiczeń Teresa Wójcik MAC
7. Plastyka „Do dzieła” kl. IV-VI Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era
8. Informatyka „Teraz bajty” Grażyna Kolba Migra
9. Przyroda

Podręcznik „Tajemnice przyrody”,

Zeszyt ćwiczeń „Tajemnice przyrody”cz.1 i 2

M. Marko, F. Szlajfer, J. Stawarz

j.w.

Nowa Era
10.

Wychowanie do życia w rodzinie

Bez dotacji

Bez podręcznika - -
11.

Religia

Bez dotacji

„Słuchamy Pana Boga” Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski Wydawnictwo Św. Stanisława BM Kraków

 

Klasa V

 

1. Język polski

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego „Teraz polski 5”

Zeszyt ćwiczeń

Agnieszka Marcinkiewicz Nowa Era
2. Matematyka

Podręcznik „Matematyka z kluczem” cz. 1 i 2,

Zeszyt ćwiczeń cz.1 i 2

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Nowa Era
3. Język angielski

Podręcznik „Today!2”

Zeszyt ćwiczeń „Today!2”

T.Thompson, D. Todd Pearson
4. Przyroda

Podręcznik „Tajemnice przyrody 5”

Cwiczenia „Tajemnice przyrody5”

Joanna Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer Nowa Era
5. Historia Podręcznik „My i historia” Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch Nowa Era
6. Muzyka „I gra muzyka” kl. IV-VI

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era
7. Plastyka „Do dzieła” kl. IV-VI

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Nowa Era
8. Zajęcia techniczne Podręcznik „Jak to działa?”- kontynuacja z kl. IV Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era
9. Zajęcia komputerowe „Lubię to!”- kontynuacja z kl. IV Michał Kęska Nowa Era
10.

Wychowanie do życia w rodzinie

Bez dotacji

Bez podręcznika - -
11.

Religia

Bez dotacji

„Wierzymy w Pana Boga” Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski Wydawnictwo Św. Stanisława BM Kraków

 

Klasa VI

 

1. Język polski

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego, i językowego „Teraz polski 6”

Zeszyt ćwiczeń: „Teraz polski”

Anna Klimowicz A.Marcinkiewicz

Nowa Era
2. Historia „My i historia” Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsh PWN/Nowa Era
3. Przyroda

Podręcznik  „Tajemnice przyrody 6”

Ćwiczenia „Tajemnice przyrody 6”

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk Nowa Era
4. Matematyka

Podręcznik „Matematyka z kluczem 6” cz. 1 i 2,

Zeszyt ćwiczeń cz.1 i 2

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Nowa Era
5. Język angielski

Podręcznik „Today!3”,

Zeszyt ćwiczeń „Today!3”

E.Stiles, S.Zervas Pearson
6. Zajęcia techniczne Podręcznik „Jak to działa?”- kontynuacja Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era
7. Muzyka „I gra muzyka” kl. IV-VI - kontynuacja

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era
8. Plastyka „Do dzieła” kl. IV-VI – kontynuacja

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Nowa Era
9. Zajęcia komputerowe „Lubię to!” Michał Kęska Nowa Era
10.

Wychowanie do życia w rodzinie

Bez dotacji

Bez podręcznika - -
11.

Religia

Bez dotacji

„W Kościele umacniamy wiarę” Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski Wydawnictwo Św. Stanisława BM Kraków

 

 

Kasa VII

 

 

1. Język polski

Podręcznik  „Język polski 7”

Zeszyt ćwiczeń

B. Klimczak, T.Zawisza-Chlebowska, E. Tomińska Operon
2. Matematyka „Matematyka z kluczem” M. Braun i inni Nowa Era
3. Biologia

Podręcznik „Puls życia”

Ćwiczenia „Puls życia”

M. Jefimow Nowa Era
4. Chemia „Chemia Nowej Ery” J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin Nowa Era
5. Fizyka „To jest fizyka” M. Braun, W. Śliwa Nowa Era
6. Geografia „Planeta Nowa” R. Malarz, M. Szubert Nowa Era
7. Historia „Wczoraj i dziś” Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow Nowa Era
8. Informatyka „Teraz bajty” G. Kolba Migra
9. Plastyka „Do dzieła” J. Lukas, K. Onak Nowa Era
10. Język angielski Podręcznik i ćwiczenia „English Class A2+” B.Hastings, S. McKinley, A. Tkacz Pearson
11. Język niemiecki „Das ist Deutsch Kompakt 7” Nowa Era
12. Muzyka Podręcznik i ćwiczenia „Muzyczny Świat” T.Wójcik MAC
13.

Wychowanie do życia w rodzinie

Bez dotacji

Bez podręcznika - -
14.

Religia

Bez dotacji

Podręcznik „Spotkanie ze słowem” Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, R. Chrzanowska Wydawnictwo Św. Stanisława BM Kraków

 

               Wykaz podręczników w Gimnazjum w Ostrowsku

na rok szkolny 2017/2018

 

Klasa II gimnazjum

 

1. Język polski

Podręcznik „Opisać świat 2”,

Kształcenie językowe. Klasa 2.

Maciej Szulc

J. Kuchta, M. Ginter

Nowa Era
2. Język angielski

Podręcznik „Live Beat 3”,

Zeszyt ćwiczeń „Live Beat 3”-wersja pełna

 R.Fricker

B.Michałowski, B.Trampel

Pearson
3. Matematyka Podręcznik dla gimnazjum „Matematyka z plusem 2” Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej GWO
4. Chemia

Podręcznik cz. 1 i 2 „Chemia Nowej Ery”,

Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum cz. 1 i 2 „Chemia Nowej Ery”

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Danuta Babczorek-Wrobel, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era
5. Fizyka Podręcznik „To jest fizyka” cz. 2 i 3, Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era
6. Biologia

Podręcznik „Puls życia 2”,

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia”

Małgorzata Jefimow

Alicja Krasińska, Ewa Niemczycka-Borowczak, Jacek Pawłowski

Nowa Era
7. Zajęcia techniczne Podręcznik „Technika w praktyce- zajęcia mechaniczno/motoryzacyjne, zajęcia elektryczno/elektroniczne Waldemar Czyżewski Nowa Era
8. Muzyka „Bliżej muzyki” – kontynuacja M. Przychodzińska, B. Smoleńska-Zielińska WSiP
9. Plastyka Podręcznik „ Sztuka tworzenia” N.Mrozkowiak Nowa Era
10. Historia Podręcznik „Śladami przeszłości 2” Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski Nowa Era
11. Wiedza o społeczeństwie

Podręcznik „Dziś i jutro” cz. 2

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski Nowa Era
12. Geografia

Podręcznik „Planeta Nowa 2”,

Zeszyt ćwiczeń do podręcznika cz.2

Roman Malarz Nowa Era
13. Język niemiecki Podręcznik „Kompass 2 Neu” + zeszyt ćwiczeń A.Sibiga, E.Reymont, M. Jezierska-Wiejak PWN
14.

Wychowanie do życia w rodzinie

Bez dotacji

Bez podręcznika - -
14.

Religia

Bez dotacji

„Aby nie ustać w drodze” Ks. T. Panuś, R. Chrzanowska Wydawnictwo Św. Stanisława BM Kraków

 

Klasa III gimnazjum

 

1. Język polski

Podręcznik „Opisać świat 3”,

Kształcenie językowe. Klasa 3 -ćwiczenia

Maciej Szulc

J. Kuchta, J. Kościerzyńska

Nowa Era
2. Matematyka Podręcznik +ćwiczenia „Matematyka z plusem 3” Opracowanie zbiorowe GWO
3. Chemia Podręcznik + ćwiczenia „Chemia Nowej Ery 3”

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era
4. Fizyka Podręcznik „To jest fizyka 4” M. Braun, W. Śliwa Nowa Era
5. Geografia Podręcznik „Planeta Nowa 3” M. Szubert Nowa Era
6. Historia Podręcznik „Śladami przeszłości 3”

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Nowa Era
7. Wiedza o społeczeństwie Podręcznik „Dziś i jutro 1-3” cz. 2

Janicka Iwona, Kucia Aleksandra, Janicki Arkadiusz

Nowa Era
8. Język angielski

Podręcznik „New Exam Challenges 3”

Longman Repetytorium

M. Harris, D. Mower, A. Maris, A. Sikorzyńska, L. White, R. Fricker

Liz Kilbey, Marta Umińska, Beata Trapnell

Pearson
9. Biologia Podręcznik „Puls życia 3”

Beata Sągin, Marian Sęktas, Andrzej Boczarowski

Nowa Era
10. Język niemiecki Podręcznik + ćwiczenia „Kompass 3 neu”

Agnieszka Sibiga, Elżbieta Reymont, Małgorzata Jezierska-Wiejak

PWN
11. Zajęcia techniczne Podręcznik „Technika w praktyce 1-3. Zajęcia elektryczno-elektroniczne”

Wilczek Katarzyna, Uljasz Ewa

Nowa Era
12. Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma, G. Zając

Nowa Era
13.

Wychowanie do życia w rodzinie

Bez dotacji

Bez podręcznika

-

-
14.

Religia

Bez dotacji

Podręcznik „W miłości Boga”

Ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, ks. Kielian

Św. Stanisława BM Kraków

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych


 

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w Szkole Podstawowej im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

· 21. 04. 2020 r. - odwołane

· 22. 04. 2020 r.-  odwołane

· 23. 04. 2020 r. - odwołane

· 12. 06. 2020 r.

· 23. 06. 2020 r.

· 24. 06. 2020 r.

 

 

 AKTUALIZACJA

 

W związku z przełożeniem egzaminu ósmoklasisty,  ulegają zmianie terminy dodatkowych dni wolnych szkoły, ustalone na początku roku szkolnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603).

 

Dni 21-22-23 kwietnia 2020r., tj. wtorek, środa, czwartek (dni w których miał być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty), będą dniami normalnej pracy zdalnej dla wszystkich uczniów szkoły. 

 

Nowy termin dni wolnych:

16-18.06.2020 r. (egzamin ósmoklasisty)

 

W tych dniach obowiązują zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. 

 

Dorota Ostwald

Dyrektor Szkoły

 

 

 


     grosz  worwa  trzymaj  akbezpuch  Bezpiecznaplus  mleko  owoce