Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych


 Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w Szkole Podstawowej im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

w roku szkolnym 2022/2023

 

*  31 października 2022r.

*  2 maja 2023 r.

*  23 – 25 maja 2023r. (egzamin ósmoklasisty)

*  09 czerwca 2023 r.

*  20-21 czerwca 2023r.

   

W tych dniach obowiązują zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. 

p.o. Dyrektor szkoły

Danuta Mastalska 

 

 


    Logo programu Już pływam   Logo Fundacji im. Adama Worwy   Logo programu Trzymaj formę.    Logo Programu dla szkół   Logo programu Jeżdżę z głową       Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego