Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych


 Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w Szkole Podstawowej im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

w roku szkolnym 2021/2022

 

*  12 listopada 2021r.

*  2 maja 2022 r.

*  24 – 26 maja 2022r. (egzamin ósmoklasisty)

*  17 czerwca 2022 r.

*  21-22 czerwca 2022r.

   

W tych dniach obowiązują zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. 

W zastępstwie Dyrektora szkoły

Danuta Mastalska 

 

 


    Logo programu Już pływam   Logo Fundacji im. Adama Worwy   Logo programu Trzymaj formę.    Logo Programu dla szkół   Logo programu Jeżdżę z głową       Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego