godlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

e-Dziennik

libruslogo

Microsoft Teams

teamslogo

deklaracja

Biblioteka zdalna

zdalnabilio

Galeria

aktywna

codew


spinka1

LIFE - IP MAŁOPOLSKA


1

prof. Andrzej Waksmundzki

Waksmundzki

Certyfikaty szkoły

Budowa naszej szkoły

Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ostrowsku za rok szkolny 2019/2020


Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ostrowsku

za rok szkolny 2019/2020

 

Rada Rodziców informuje, że rok szkolny 2019-2020 rozpoczęliśmy z kwotą 1458,10 zł.

Kwota zebrana z wpłat na komitet rodzicielski wyniosła: 2570 zł.

Składka była w wysokości 30 zł pierwsze dziecko i 20 zł drugie, kolejne dziecko było zwolnione z opłaty.

                                                                                                                                                                                              

Wydatki jakie były poczynione od października do końca roku szkolnego to m.in.:

  • Zakupy na poczet zabawy andrzejkowej dla dzieci w szkole (DJ ,poczęstunek, itp.)
  • Zakupy na poczet zabawy karnawałowej dla dzieci w szkole (DJ, poczęstunek, itp.)
  • Wydatki na nagrody dla dzieci, które brały udział w konkursach
  • Wydatki związane z zakupem nagród na zakończenie roku szkolnego (kl. 0 i kl. VIII)

Łączna kwota przychodów wyniosła: 2570 (+ kwota z poprzedniego roku szkolnego 1458,10 = 4028,10 zł)

Łączna kwota rozchodów wyniosła 1658,87 zł

Na dzień dzisiejszy kwota jaką dysponujmy na nowy rok szkolny 2020/2021 to: 2369,23 zł.

Cała dokumentacja do wglądu znajduje się w sekretariacie szkoły.

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim RODZICOM, którzy składkami jak również wszelką inną pomocą wsparli Fundusz RR.


     grosz  worwa  trzymaj  akbezpuch  Bezpiecznaplus  mleko  owoce