godlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

e-Dziennik

libruslogo

Microsoft Teams

teamslogo

deklaracja

Biblioteka zdalna

zdalnabilio

Galeria

aktywna


spinka1

LIFE - IP MAŁOPOLSKA


1

prof. Andrzej Waksmundzki

Waksmundzki

Certyfikaty szkoły

Budowa naszej szkoły

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony  http://www.spostrowsko.pl

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.spostrowsko.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Ostrowsko, ul. Jana Pawła II 13
34-431 Waksmund
tel:  (18) 265 35 61

e-mail: sekretariat@spostrowsko.ugnowytarg.pl
skrytka epuap: /SPOSTROWSKO/skrytkaESP

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-04-05

Strona http://www.spostrowsko.pl jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- Z uwagi na ograniczenia systemowe serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia na stronie http://www.spostrowsko.pl

Strona internetowa posiada następujące ułatwienie:

focus wokół elementów nawigacyjnych

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika szkoły.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej nie ma możliwości używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Ostwald

e-mail: sekretariat@spostrowsko.ugnowytarg.pl

Telefon: (18) 265 35 61

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

   

Dostępność architektoniczna

    Do pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku znajdujących się na parterze oraz piętrze budynku prowadzą schody oraz winda.

    Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• na adres e-mail: sekretariat@spostrowsko.ugnowytarg.pl

• drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku Ostrowsko, ul. Jana Pawła II 13 34-431 Waksmund

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W pobliżu budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


     grosz  worwa  trzymaj  akbezpuch  Bezpiecznaplus  mleko  owoce         logo